Hvilken kontakt har vi hver især til vores indre kriger og hvordan finder vi støtte til vores daglige udfordringer i livets forandringer?

Den indre kriger har intet med kamp at gøre. Den indre kriger arbejder ud fra principperne om at følge livet strøm. Ikke modstand mod det vi alligevel ikke kan ændre på lige nu. Den indre kriger er samtidig tro mod os selv. Tro mod vores højere selv og kender forskellen på tanker, som stammer fra det højere selv og tanker fra krybdyrhjernen (kamp, flugt eller stivnereaktioner). Tanker fra krybdyrhjernen sætter os i en stresssituation (for nogle af os gælder det, at vi er i en konstant stresssituation) og kommunikerer med os ved hjælp af følelser som, frygt, sorg, depression, svaghed, tvivl, skyldfølelse, selvopofrelse, følelsen af at være fanget, had raseri, bebrejdelser, misundelse, bekymring, utålmodighed, pessimisme, kedsomhed og lign følelser.
Tanker fra vores højere selv kommunikerer med os ved følelser som kærlighed, håb, tilfredshed, lykke, optimisme, glæde, passion, tillid, taknemmelighed, begejstring, klarhed, frihed, intuitiv viden, styrke og lign følelser.

Hvor mon den kører hen?

Når vi vælger at lære vores indre kriger at kende, øger vi vores bevidsthed. Vores ego vælger at benytte vores frie vilje. Vi kan vælge at være fanget i frygt og krybdyrhjernens følelser eller vi følger kærligheden og tør træde ud af vores komfortzone/tryghedszone. De fleste af os har levet størstedelen af vores liv i følelser, der stammer fra krybdyrhjernen. Når blodsukkeret svinger meget sættes blodforsyningen til storhjernen på minimum og kontakten med vores højere selv på stand by.

Gill Edwards skriver i Bevidst medicin”, at for de fleste gælder det, at 80 % af tiden har vi krybdyrhjernens tanker og følelser, som er lavenergi. Vil vi have mere højenergi fra vores højere selv er det vigtigt, at vi arbejder bevidst og et skridt af gangen, da kroppen har brug for en langsom tilpasning til højenergifrekvenserne.

Dette er jo godt nyt, for de fleste af os har sikkert erfaret, at vi må tage et skridt af gangen, får at kunne holde fast i forandringer til vores eget bedste.

En kæmpe krammer til hver især
Siff