Har du 3 minutter?
træk vejret dybt 3 gange og mærk efter
Har du 3 minutter?