De færreste af os er fuldt bevidste om hvilket fundament og programmering vores liv bygger på. Det kan Gill Edwards hjælpe os med at gøre noget ved. I bogen ”Livet er en gave”, som er en af mine yndlings bøger, giver hun en let forståelig beskrivelse af, hvordan de fleste menneskers liv bygger på en  af to forskellige myter, som den vestlige kultur bygger på.

• Vær god (Livet er en prøvelse)
• Forbliv i sikkerhed (Livet er en tilfældighed)

Gill kommer med en tredje myte, som kan forandre dit liv for altid.
• Oplev glæde (Livet er en gave)

Disse tre retningslinjer bygger på henholdsvis religion, videnskab og legemliggjort mystik. Gill Edwards kalder dem tre grundlæggende skabelsesmyter.

Første myte
Bygger på domme og betinget kærlighed.
Vi er her for at lære noget.
Et underliggende budskab siger:” Der er noget i vejen med dig (eller verden)”
Gud eller himlen er et andet sted, hvor vi kommer hen, hvis vi fuldfører vores mission.
Vi lærer at skubbe vores følelser til side og være gode (underforstået at vi egentlig er onde)
Vi bliver yderstyret og lærer at tilpasse os. Vi tillægger os roller, så vi kan gøre som det bliver forventet af os.
Vi udvikler en indre dommer. Vi lever i frygt og usikkerhed, fordi kærligheden er betinget af, at vi er gode og perfekte.

Anden Myte
Livet er en vilkårlig, statistisk tilfældighed. En mirakuløs tilfældighed.
Fundamentet er ”Sund fornuft”. Vi er individer som er isolerede væsener. Kun det faste stof, vi kan se og røre, er virkeligt.
Livet begynder ved undfangelsen (måske først efter 12. uge) og slutter med døden.
Engle, Gud og andet der ikke kan ses er barnlig fantasi.
Her er intet der er dømmende, til gengæld er alt tilfældigt, vi kan ikke selv styre noget, det handler om held og sammentræf.
Derfor må vi styre vores omgivelser aktivt for at undgå trusler, farer og potentielle fjender.
Fundamentet er frygt og adskillelse. Vi styrer udefra og ind og derfor oplever vi smerte, kamp og selvsabotage.
Følelser er noget vi får som reaktion på omgivelserne.

Tredje Myte
Vi mennesker er forbundne og vi, naturen og Gud er uadskillelige. Den moderne videnskab – kvantefysikken, støtter denne myte. Alting er en del af Gud, denne kærlige, bevidste kilde, som er i evig udvikling. Et holistisk synspunkt.
Vi er derfor gennemstrømmet af en kreativ kraft. Vi er elsket lige sådan som vi er. Vi er på jorden for at glæde os over den opdagelsesrejsen i bevidsthed, som vi kalder liv.
Vækst er uundgåelig – og vores FORMÅL er glæde. Et univers baseret på ubetinget kærlighed. Her giver fri vilje mening. Der er ikke rigtige eller forkerte valg
Med denne ældgamle kosmologi har vi en skabelsesmyte som genopretter en jordisk og legemliggjort spiritualitet.
Vi er her på jorden for at opleve glæde og have det sjovt.

Jeg gør dagligt mit bedste for at finde sten til mit nye fundament og gøre mig fri af ubrugelig forprogrammering.  Myte 3 føles så rigtig for mig. Det er nyt og meget interessant. Og nu hvor jeg har været i gang i et lille års tid, kan jeg mærke at glæde bliver endnu mere en naturlig ting.

I dag, da jeg lå og hvilede efter en omgang Reiki-behandling, greb jeg mig selv i at ligge og smågrine. Jeg har fået meget lettere ved at se tingene fra den lyse side.

Hvis du frit kan vælge mellem disse tre retningslinjer i dit liv, hvilken vil du så vælge?

Måske kan du også stille dig selv spørgsmål som:

  • Hvad tænker jeg lige nu?
  • Hvad er konsekvenserne af at tænke sådan?
  • Er der en mere konstruktiv måde at se på situationen?
  • Hvordan vil jeg have det, hvis jeg ikke tænkte sådan?
  • Hvordan vil jeg tænke næste gang jeg er i en tilsvarende situation?

Ønsker os alle en glædelig bevidst uge
Siff