Stabilt blodsukker stiger lidt, mens du fordøjer maden og daler lidt, når du nærmer dig sult.

Glædens Vitaminer har afprøvet resultater fra litteratur, der viser, at det er muligt at stabilisere blodsukkeret, så det kun svinger mellem 4 og 6 mmol/l uden hurtige stigninger og fald. Denne tilstand har mange fordele. God koncentrationsevne, ubegrundet glæde, at opleve naturlig sult, at være fuld af energi, have nemt ved at fokusere, god søvn, være rolig, nysgerrig, nærværende og skabende.

Nedenunder ser du, hvordan blodsukkeret ser ud gennem én dag for en person med ustabilt blodsukker, og hvordan personen har fået stabilt blodsukker efter 2 måneders bevidst kostændring.

Figur 1. Blodsukkerkurve over sammenhængen mellem tidspunkt på dagen og blodsukkerniveau hos en person med ustabilt blodsukker og når personen har ændret kost.

Værdierne stammer fra Lydeking, Eva: “Ny næring – mad og terapi”, bind 2, Klitrose, 1990 og opsætningen fra Breüner, Frede: “Kost, Adfærd, Indlæringsevne”, Klim, 2002.